Đây đều là những biến chứng rất hay xảy ra nếu phẫu thuật độn cằm không được thực hiện đúng cách.

Người tạo: Admin - 25 tháng 11, 2020
Ngày nay, rt đông ph n la chn phương pháp thm mỹ đn cm, nhm s hu mt gương mt thanh thoát, chun V-line đ nâng tm nhan sc và t tin hơn trong cuc sng thường ngày. Rt nhiu các ca phu thuđộn cằm thành công đã thay đi dung nhan, m ra nhiu cơ hi mi cho các ch em. Nhưng bên cnh đó, có không ít các ca phu thut đ li các biến chng khó lường, gây mt thm m bi nhiu lí do ch quan cũng như khách quan.
 

 
Ngoài vic mang li mt gương mt đp, đn cm cũng có th đ li nhng biến chng nht đnh nếu không được thc hin đúng cách.

5 biến chng thường gp khi phu thut đn cm thường bao gm:

-Vết thương h do nhim trùng: Dng c phu thut đm bo và tay ngh ca bác sĩ còn non làm vết mổ đn cm b nhim trùng sau khi phu thut. Hoc có th do người thc hin đã không chăm sóc cn thn vết m sau hu phu.
- Đào thi cht đn: Cht đn không tương thích vi cơ đa ca người thc hin, gây ra tình trng  b đào thi. Khi đó s xy ra các triu chng như sưng cm, vết thương mưng m, khiến bnh nhân buc lòng phi chp nhn phu thut ln hai đ tháo b miếng đn. Điu này cũng dn ti vic sc khe b suy gim nghiêm trng và gây ra đau đn không ít cho người phu thut.
- Cm d dng hay b di lch: Điu này xy ra khi bác sĩ thc hin đã gây ra sơ sut trong quá trình phu thut, khiến miếng đn cm b méo, lch và d dng. Điu này cũng có th xy ra nếu miếng đn cm làm t cht liu không phù hp.
- Cm nhn bt thường: Tình trng thm m cm quá đà do tay ngh ca bác sĩ làm gương mt mt đi s cân đi, tr nên đáng s và trông d dn hơn trước trước rt nhiu.
- Cm thiếu t nhiên: Bác sĩ phu thut đn cm không đúng thao tác và phương  pháp trong khi phu thut, khiến cm cm sau khi đn tr nên thô, cng đ và thiếu cm xúc, mt t nhiên.
Nhng biến chng sau khi đn cm rt d xy ra do cơ đa ca mi người, và phn ln ph thuc vào tay ngh, trình đ ca bác s cũng như cơ s vt cht ca trung tâm thm m nơi bn tiến hành phu thut đn cm. Vy nên khi quyết đnh đn cm, các ch em nên la chn cơ s thm m vin uy tín, có thâm niên trong ngh đ thc hin phu thut đn cm, nhm đm bo kết qu phu thut được thành công nht.

Tin cùng chuyên mục

Bình luận