Lựa chọn những nơi làm đẹp có uy tín là cách hữu hiệu nhất để đề phòng biến chứng sau độn cằm.

Người tạo: Admin - 25 tháng 11, 2020
Đn cm là phương pháp thm m vô cùng ph biến và được nhiu ch em ưa chung hin nay, vi mong mun s hu mt gương mt thanh thoát và đúng chun V-line. Nhưng bên cnh nhng ca phu thuđộn cằm hết sc thành công, có không ít nhng trường hp li xy ra biến chng vì nhiu lí do ch quan cũng như khách quan.

Nhng biến chng thường gp nht khi đn cm

- Đào thi cht đn: Cơ th không tương thích vi cht liu đn s khiến xy ra tình trng cht đn b đào thi. Khi đó cm s có các triu chng như mưng m, sưng phng, khiến bnh nhân phi làm phu thut ln hai đ tháo b miếng đn ra ngoài. Điu này cũng đng nghĩa vi vic suy gim sc khe và gây ra đau đn cho người phu thut.
- Cm d dng hay b di lch: Điu này có th xy ra trong quá trình phu thut, bác sĩ đã gây ra sơ sut khiến miếng đn cm b méo, lch và d dng. Ngoài ra, tình trng này cũng có th xy ra nếu miếng đn cm không làm t cht liu tt.

Đ phòng nhng biến chng khi đn cm bng cách chn la nhng trung tâm thm m có uy tín.
 
- Cm nhn bt thường: Tình trng thm m  cm quá đà do tay ngh ca bác sĩ khiến gương mt mt đi s cân đi, tr nên đáng s và d dn hơn trước.
- Cm thiếu t nhiên: Đây cũng là biến chng rt d xy ra khi bác sĩ phu thut thm mỹ đn cm không đúng thao tác hay không làm đúng phương pháp. Cm tr nên thô, thiếu cm xúc, cng đơ và thiếu cm xúc, trông rt mt t nhiên
-Vết thương h do nhim trùng: Khi dng c thm m không đm bo và tay ngh ca bác sĩ, vết m sau khi phu thut đn cm có kh năng b nhim trùng. Hoc do chế đ chăm sóc sau hu phu không đúng cách.
Đn cm không phi là phu thut khó tuy nhiên nhng biến chng sau khi đn cm có th xy ra tuỳ thuc vào  cơ đa ca mi người cũng như tay ngh, trình đ ca bác s tiến hành phu thut đn cm. Do đó bn nên la chn nhng thm m vin uy tín nơi có nhiu bác s có tay ngh cao đ thc hiđn cm, đm bo kết qu phu thut được tt nht.

Tin cùng chuyên mục

Bình luận