Khi quyết định độn cằm, bạn nên lưu ý tới những biến chứng có thể xảy ra

Người tạo: Admin - 25 tháng 11, 2020
Phu thut thm m phu thuđn cm là phương pháp làm đp không còn xa l gì vi nhiu ch em hin nay. Đa s ph n đã quyết đnh lđn cm đ s hu được mt khuôn mt V-line, giúp nhan sc tr nên xinh đp, thanh thoát hơn như nhng ngôi sao ni tiếng. Tuy nhiên, bên cnh các ca phu thuđn cm thành công đã giúp thay đi v b ngoài ca rt nhiu người, không ít ca phu thut đ li các biến chng khó lường, gây mt thm m bi các lí do ch quan cũng như khách quan trong và sau giai đon phu thut đem li.
 
Đn cm s d đ li nhng biến chng nếu không được thc hin đúng phương pháp.

Phu thut đn cm thường đ li nhng biến chng như:

- Cm d dng hay b di lch: Trong khi phu thut, bác sĩ đã gây ra sơ sut nht đnh khiến miếng đn cm b méo, lch và d dng. Hoc miếng đn được làm t cht liu không đáp ng được các tiêu chun nghiêm ngt.
- Cm nhn bt thường: Tình trng thm m cm quá đà do tay ngh ca bác sĩ khiến cho gương mt bt cân xng, trông đáng s và trông d dn hơn trước.
- Cm thiếu t nhiên: Phu thut đn cm không đúng thao tác, trình t, làm cm sau lúc đn b thô, cng đ và thiếu t nhiên.
- Đào thi cht đn: Cơ th không dung np cht đn s gây ra tình trng đào thi. Vết m s xut hin triu chng như sưng cm, vết thương mưng m, gây đau đn cho người thc hin, khiến suy gim sc khe cũng như bnh nhân cn  phu thut ln hai nhm tháo b miếng đn.
-Vết thương h do nhim trùng: Dng c phu thut đm bo và tay ngh ca bác sĩ khiến vết m đn cm b nhim trùng sau phu thut. Hoc do người thc hin đã không có chế đ chăm sóc đúng đn hu phu.

Phu thut đn cm là cách làm đp khá đơn gin, nhưng cũng rt d đ li nhng biến chng. Vy nên quyết đnh đn cm, các ch em phi đến các cơ s thm m vin uy tín, có thâm niên trong ngh đ thc hin phu thut đn cm, nhm tránh tình trng “tin mt tt mang” và s hu cho mình gương mt đp đúng như ý mun.

Tin cùng chuyên mục

Bình luận