Đây là nỗi phân vân của không ít các chị em trước khi quyết định độn cằm

Người tạo: Admin - 25 tháng 11, 2020
Phương pháp thm m phu thuđộn cằm đang tr thành xu hướng rt được ưa chung hin nay. Là phương pháp tiu phu, nh nhàng, thi gian hi phc nhanh, rt nhiu ph n đã quyết đnh chn lđộn cằm đ có được mt khuôn mt V-line đang cc kỳ thnh hành, giúp dung nhan tr nên thanh thoát và xinh đp hơn. Rt nhiu ca phu thuđộn cằm thành công đã nâng tm nhan sc ca phái đp. Nhưng bên cnh đó, có không ít ca phu thut đ li các biến chng khó lường, gây mt thm m bi các lí do ch quan cũng như khách quan trong và sau quá trình phu thut đp li.
 

 
Quá trình phu thut đn cm có th đ li nhiu biến chng không mong mun nếu
không th
c hin đúng cách

Phu thut đn cm thường đ li nhng biến chng sau:

- Cm nhn bt thường: Tình trng thm m cm quá đà do tay ngh ca bác sĩ khiến cho gương mt bt cân xng, tr nên đáng s và trông d dn hơn trước.
- Cm d dng hay b di lch: Trong quá trình phu thut, bác sĩ đã gây ra sơ sut nht đnh khiến miếng đn cm b méo, lch và d dng. Hoc miếng đn được làm t cht liu không phù hp, không đáp ng được tiêu chun cn thiết..
- Cm thiếu t nhiên: Phu thut đn cm không đúng thao tác, trình t, làm cm sau khi đn b thô, cng đ và thiếu cm xúc
- Đào thi cht đn: Tình trng đào thi xy ra khi cht đn không tương thích vi cơ th người thc hin. Vết m s xut hin triu chng như sưng cm, vết thương mưng m, gây đau đn cho người thc hin, làm suy gim sc khe cũng như  bnh nhân buc phi chp nhn phu thut ln hai nhm tháo b miếng đn.
-Vết thương h do nhim trùng: Dng c phu thut đm bo và tay ngh ca bác sĩ làm vết mổ đn cm b nhim trùng sau phu thut. Hoc do người thc hin đã không tuân th đúng chế đ chăm sóc hu phu.

Phu thut đn cm là phương pháp khó thc hin, nhưng rt d đ li các biến chng trong trường hp tay ngh, trình đ ca bác s cũng như cơ s vt cht ca trung tâm thm m nơi bn tiến hành phu thut không đm bo cht lượng. Vy khi quyết đnh đn cm, các ch em nên đến các cơ s thm m vin uy tín, có thâm niên trong ngh đ thc hin phu thut đn cm, tránh tình trng “tin mt tt mang” và s hu cho mình gương mt đp đúng như ý mun.

Tin cùng chuyên mục

Bình luận